Jak zdobyć swój numer PKK? Profil kandydata na kierowcę tzw. numer PKK otrzymujemy bezpłatnie ze swojego wydziału komunikacji. Możemy uzyskać go przed rozpoczęciem kursu, udając się do swojego wydziału komunikacji, zabierając ze sobą jedną fotografię o formacie 3,5x4,5 cm i orzeczenie lekarskie, lub co jest wygodniejszą formą - robiąc badania w naszym ośrodku w trakcie trwania zajęć teoretycznych. Dopiero wtedy - po uzyskaniu od nas niezbędnej pomocy możemy załatwić ten dokument z numerem PKK.