Kurs wieczorowy
poniedziałek, środa, piątek
godzina 1800 - 2030
Rozpoczęcie kursu: 30.11.2020

Kurs weekendowy
sobota, niedziela
godzina 900 - 1700

Rozpoczęcie kursu: 28.11.2020